$ 8000 Skadebedömning för piratkopiering av Mayweather vs Pacquiao

Lägg till denna webbplatss arkiverade fallöversikt av Combat Sports piratkopieringsbedömningar, skäl släpptes förra Boca Juniors Tröja veckan av den amerikanska tingsrätten, E.D. Kalifornien, bedömning av skador för den kommersiella piratkopieringen av Mayweather mot Pacquiao Bout.

I det senaste fallet (J&J Productions, Inc. mot Cervantes) visade svaranden anfallet på en nattklubb utan att köpa de kommersiella underlicensrättigheterna för att göra det. Kostnaden skulle ha varit 3 000 dollar.

Käranden stämde och erhöll standardbedömning. Käranden sökte totalt 31 000 dollar i skadestånd men denna begäran avvisades huvudsakligen och skador granskades till 8 000 dollar. När han hittade denna bedömning levererade korrekt magistratdomare Jennifer Thurston följande skäl:

Domstolen kan överväga ett antal aspekter i dess fastställande av mängden skadestånd, inklusive eventuell reklamreklam av svaranden, kapaciteten för anläggningen, antalet beskyddare som finns vid sändningen, införandet av en täckningsavgift, Antalet och storleken på tv -apparaterna som användes för sändningen och om en premie debiterades på mat eller dryck. J&J Sports Productions v. Sorondo, 2011 U.S. Dist. Lexis 99951, på * 10-11 (E.D. Cal. 6 september 2011) (med hänvisning till Kingvision Pay-Per-View, Ltd. mot Backman, 102 F.Supp.2d 1196, 1198 (N.D. Cal. 2000)).

Shannon Tulloss och Robert Sutton, kärandes utredare, indikerade inte att det fanns några annonser för programmet på La Torge Night Club, och en täckningsavgift krävdes inte för att komma in. (Se Doc. 53-3 vid 2, 13) Herr Sutton konstaterade att platsen hade två skärmar, inklusive en 19 ″ tum tv och en “80 ′ + skärm” på vilken en projektion visades. . (Id. Vid 2, ACF Fiorentina Tröja 4) På samma sätt var Mr. Sutton närvarande från 8:55 till 9:28 p.m. och räknade “48, 47 och 48 personer” vid separata tidpunkter under sändningen. (Id. Vid 13) Båda utredarna gav anläggningen ett “dåligt” betyg i kvalitet. (Id. Vid 4, 13) Med tanke på dessa faktorer finner domstolen en tilldelning på 8 000 dollar – vilket är mycket mer än två gånger kostnaden för en korrekt underlicens – är lämplig. [1]

Eitel -faktorerna väger till förmån för att bevilja standardbedömning, och införandet av standardbedömning är inom domstolens bedömning. Se Aldabe, 616 F.2d vid 1092. De Sevilla FC Tröja begärda skadorna är emellertid oproportionerliga med svarandes handlingar. Det är viktigt att när man räknar ut mängden skador som ska tilldelas för signalpiratkopiering, “principen om proportionalitet styr.” Backman, 102 F.Supp.2d vid 1198. Enligt denna princip måste “distributörer inte vara överkompenserade och lagstadgade utmärkelser måste vara proportionella mot överträdelsen.” Id. Som observerats i strö kan svaranden “vara piraternas svartbeard, men käranden gör inget försök att framställa [honom] som sådan, och tvärtom är den piratkopiering som tillskrivs [svarande] lika rutinmässigt som de kommer. . . ” Strö, 655 F.Supp.2d vid 1139.

Följaktligen rekommenderar domstolen tilldelning av 8 000 dollar för svarandens felaktiga handlingar. Detta belopp kompenserar båda käranden för den felaktiga handlingen och är ett lämpligt avskräckande mot framtida piratkopiering.

Dela detta:
Twitter
Facebook

Så här:
Som att ladda …

Relaterad

9 350 $ i skadestånd som köpts för Mayweather v. Pacquiao Commercial PiracyJune 19, 2018in “Piracy”
$ 30 000 skador bedömning för piratkopiering av Mayweather Jr. vs Pacquiaoseptember 10, 2018in “piratkopiering”
Mayweather v. Pacquiao Piracy leder till $ 30 000 domstol JudgementJanuary 17, 2019in “Piracy”

Leave a Reply

Your email address will not be published.